TipTop Ejendomsservice ApS

Vi gør det lidt bedre - hver gang...

Facility service – til virksomheder og erhvervsbygninger

virksomheder
Der er mange funktioner, der hører med til at få erhvervsbygninger til at fungere i det daglige. Lige fra den løbende ejendomsdrift til bygningens forsyninger (vand/varme/el) til rengøring af kontorer og fællesområder og renholdelse af udendørsarealer.

Hvad er facility service?

Ovenstående opgaver falder under det samlende begreb facility service. Ved at outsource sådanne opgaver til et facility service firma frigør I jeres egne resourcer, så I kan koncentrere jer om jeres speciale.

Ejendomsdrift

Dette dækker over opgaver, som pasning af varmecentral, viceværtfunktioner, håndværkerkoordinering og lettere reparationsopgaver. Som noget særligt tilbyder vi også handyman-service, hvis I har mindre håndværkeropgaver, som I gerne vil have at vi sender en medarbejder ud og håndterer.

Forsyning af ejendommen

Vi tager os også af at sikre at jeres forsyning af vand og varme, el mv. fungerer som det skal, så bygningen altid er funktionsdygtig. Dette inkluderer udarbejdelse af diverse energirapporter samt evt. kontakt til forsyningsselskaberne.

Rengøring

Det er ofte en god idé at integrere den dagligere rengøring både af fællesområder, trapper og gangarealer samt evt. kontorrengøring med den øvrige pasning af lokaliteterne. På denne måde skal I kun kommunikere med én leverandør og diverse opgaver kan lettere koordineres.

Udendørsarealer

Vi sørger naturligvis også for at renholde jeres udendørsarealer, koordinere med renovationsfirmaer og passe jeres grønne områder. Om vinteren tager vi os af snerydning og saltning, så der er sikkert og fremkommeligt.