TipTop Ejendomsservice ApS

Vi gør det lidt bedre - hver gang...

Forsyning af ejendommen

ejendomsservice_large

Vores varmemester sørger også for diverse energirapporter foruden den daglige forsyning af varme og vand til bygningen.

Pasning af en ejendom handler ikke kun om selve bygningen, men også dens forsyninger udefra, såsom affaldshåndtering, kontrol med kloak og pumper, varmeanlæg, måleraflæsninger og energirapporter mv.

Intern og ekstern affaldshåndtering

Dette består bl.a. af tømning af diverse beholdere og evt. affaldsskakter, koordinering med renovationsfirmaer mv. Der kan være forskellige sorteringsordninger, der dels medvirker til et bedre miljø og dels sparer penge i forbindelse med håndteringen af ejendommens affald.

Kontrol af kloak og pumper

Det er naturligvis vigtigt at kloakkerne er rensede og vedligeholdte, så I undgår læk og andre vandskader. Ligeledes er det vigtigt, at ejendommens vandforsyning og varmeanlæg fungerer korrekt, med de rigtige tryk og temperaturer.

Optimering af varmeanlæg

En professionel varmemester kan spare mange penge ved at sikre, at varmecentralen er rigtigt indstillet og alle temperaturer er optimerede.

Foruden det økonomiske aspekt har det også betydning for sundheden, da forkerte indstillinger kan medføre farlige bakterier mv. Det betaler sig på mange måder at have en dygtig varmemester.

Aflæsning af målere og energirapporter

Der er forskellige rapporter, som skal udfyldes, såsom VKO/ELO-rapporter og andre energirapporteringer. Varmeforbrug og temperaturforhold, trykaflæsninger mv. hører altsammen med til at holde styr på bygningens forsyninger. 

El-målerne for fællesinstallationer skal ligeledes aflæses og forbruget rapporteres. Evt. unormale udsving noteres og årsager hertil findes og korrigeres.