TipTop Ejendomsservice ApS

Vi gør det lidt bedre - hver gang...

Udendørsarealer – jeres image udadtil

gatner_wide

Det er vigtigt at omgivelserne bliver passet godt. Det er jeres image udadtil og det er i det hele taget rart når udendørsarealerne ser ordentlige ud.


Vi sørger for, at jeres udendørsarealer altid ser præsentable ud. Foruden almindelig renholdelse og fejning tager vi os også af affaldshåndtering og pleje af grønne områder.

Renholdelse af udendørsarealer

Udendørsarealerne er det første jeres gæster ser. Derfor er det vigtigt, at der er pænt og ordentligt. Vi fejer både gaden og gården samt evt. gangarealer.

Vi fjerner evt. affald, som folk måtte have smidt fra sig, indsamler blade om efteråret og sørger generelt for at området ser godt ud.

Affaldshåndtering

Vi holder orden i affaldsskurene og koordinerer med jeres renovationsfirma med hensyn til tømning. I det omfang, det er aktuelt, flytter vi også containere ud til tømning mv.

Vi tilser evt. affaldssortering og sikrer os, at tingene havner de rigtige steder. Dels holder det orden på tingene og dels kan det spare penge at sortere affaldet korrekt.

Grønne områder

Pasning af jeres grønne områder, lige fra græsslåning og ukrudtsbekæmpelse til klipning af hække, beskæringer og evt. nye tilplantninger er også vores fagområde.

Vi har gårdmænd til det daglige og gartnere med specialviden om beskæringer og korrekt behandling af jeres planter, når det er aktuelt, så det hele bliver håndteret professionelt.